பொன்னியின் செல்வன்


பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று [PDF / EPUB] பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று பொன்னியன் செல்வன் காரணமாக தடைப்பட்டிருந்த பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப பொன்னியன் செல்வன் காரணமாக தடைப்பட்டிருந்த பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பு மீண்டும் வெளிநாட்டில் தொடங்கவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகிறது இப்படத்தி விக்ரம் கார்த்த� Free read Science Book பொன்னியின் Free read Science Book பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று Ponniyin Selvan Suzharkaatru by Kalki ↠ Kindle பொன்னியின் செல்வன் Kindle பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று Rating Pages ADFBF Kalki Kindle இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று நூலடக்கம் முதலாவது பாகம் புது வெள்ளம் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று மூன்றாம் பாகம் கொலை வாள் நான் பொன்னியின் செல்வன் Epub / பொன்னியின் செல்வன் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷூட்டிங் அடுத்த மாதம் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று நூலடக்கம் முதலாவது பாகம் புது வெள்ளம் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று மூன்றாம் பாகம் கொலை வாள் நான்� Ponniyin Selvan Tamil – Lyssna hr – Podtail பொன்னியின் செல்வன் தமிழில் ரெஜியா Ponniyin Selvan Audio Story Tamil by Rejiya – Lyssna p Ponniyin Selvan Tamil direkt i din mobil surfplatta eller webblsare utan app மணிரத்னத்தின் 'பொன்னியின் சென்னை பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஷூட்டிங் அடுத்த மாதம் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று நூலடக்கம் முதலாவது பாகம் புது வெள்ளம் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று மூன்றாம் பாகம் கொலை வாள் நான்� பொன்னியின் செல்வன் | To infinity அவரைப் பொன்னி நதியின் மைந்தராக அனைவரும் கருதவே ‘பொன்னியின் செல்வர்’ என்ற பெயர் ஏற்பட்டது.

 • Paperback
 • 331 pages
 • பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று
 • Kalki
 • English
 • 24 February 2016
 • 9780333933008

About the Author: Kalki

Kalki Tamil கல்கி was the pen name of R Krishnamurthy Tamil ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி September –December a noted Tamil writer film music critic Indian independence activist and journalist from Tamil Nadu India.10 thoughts on “பொன்னியின் செல்வன் சுழற்காற்று

 1. says:

  I should have finished it earlier but I didn'tThis series is one of my favouriteDetailed review will follow shortly

 2. says:

  அலைகடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதேன்? I loved this song by Poonguzhali Narration about sea journey made me awestruck and decided to experience it at least once in life time Narrations and examples given for each and every incidents are wonderful Overall I loved second part compared to first part Awaiting to read other three parts

 3. says:

  Brilliant

 4. says:

  45 I'd felt that the first few chapters were extremely dragging I almost lost hope And then came the rescue the way amarar kalki described Sri Lanka has to be my most favorite thing in this book I ended up googling most of the places like thampallai sigiriya Anuradhapura and was surprised to see the forts paintings and Buddha statues described in the book are still there There were lots of plot twists and brilliant story line going on I ended up enjoying the rest of the book

 5. says:

  Break Neck speed is how the narrative unfolds I always believe it is upto the reader to like or dislike any character in the book But here the author takes on the challenge to make you like characters you disliked in the first part and vice versaPart two of the epic wastes no time to pick up the threads from the last book and bring them together in a colorful manner with the landscape of SriLanka in the background Parts of the book almost seems like a tourism brochure for the country describing in details the buddhist statues and the perahara function The danger in Thanjavur sounds very real and so we are comforted with the gathering of our favorite characters We are introduced to the Ponniyin Selvan in this book and we get to know why he commands so much love from the people The characters from the first part stay predictable and yet situations make them heroic You look forward to Vandhiyathevan's wit and the exchange between the two main ladies The new characters are very different from the ones we already know Poonkuzhali with her crazy day dreams makes parts of the book surreal I found this book stop at nothing and for the first time in many years stayed up almost till morning to finish a book

 6. says:

  Finally we got to meet our title character Ponniyin Selvan Have to say that I absolutely LOVE Poonkuzhali The captivating Lanka that was depicted in the book is certainly a place I want to visit Not to mention the ambiance inducing writing made me feel like I was actually in the midst of the cyclone

 7. says:

  I felt as if I am travelling with Arulmozhi varman in Sri Lanka

 8. says:

  True WondererAfter completing his first commission our rowdy hero 'Vandhiyathevan'  departs on another given to him by the beloved Chozha princess 'Kundavai' over whom he is obviously smitten This task will take him to the namesake of this series to 'Ponniyin Selvan' Arulmozhivarman the younger Chozha prince himself And the plot decidedly thickensThe second book in the series lives up to its expectation and After getting comfortable with the writing style in the first book you thoroughly enjoy the characters and the story line in this one The web of conspiracies been woven by oh so many parties in this story is intriguing in the extreme and the characters specially the female one's are most interesting be it 'Kundhavai Piratti' princess of the Chozha empire the beautiful but poisonous 'Nandhini Devi' the boat woman 'Poonguzhali' or the deaf mute 'Mandakini' They fill the colors in this story with the pink of their love the green of their jealousy the white of their kindness and the red of their vengeance And of course our headstrong hero Vandhiyathevan with his penchant for finding trouble wherever he goes no dull moment in the whole story indeedWe get to visit Lanka in the 10th century as war wages on between the Chozha and Sinhala kings the emerald island is experienced in uncharacteristic peace given the circumstances courtesy of the benevolence of Ponniyin Selvan of course It's common knowledge that 'Kalki' visited Sri Lanka three times to get the story right I am happy to report that his visits were not in vain The plot is furthered by finally getting introduced to the central character of the series The romance in the writing and the deftness of the plot makes this a specially pleasurable need I will be waiting for 'Pavithra Srinivasan's' next installment of translation of this great historical fiction with all the eagerness and restlessness of a whirlwind 

 9. says:

  An absolute masterpiece This is not a book but a time machine thats transports the reader to the glorious Chola dynasty of South India and offers a front row seat to an exciting adventure across ancient kingdoms oceans and forests The writing is flawless the excitement palpable and the cliffhanger intense In fact such a magnificent and epochal setting with context drama intrigue and historical authenticity could only be one of a kind This translation into English unlocks a huge new world to many like me Tributes to the maestro Kalki and the Author in translating this true to the soul Can't wait for Book 3

 10. says:

  Book was initially as slow as the first part and then picked up pace Gripping and thrilling from that point Enjoyed it Cant wait to start the next part

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *