Kaderin Kodu PDF ↠ Kaderin Kodu PDF \


    EPUB is an ebook file format bu konularla ilgili seninle konu urken ok zel bir dil kullan rK inat n bu zel diliyle ileti im kurabilmek i in hayat n alfabesini biliyor olmak gerekirPeki, nedir hayat n gizli dilinin alfabesi Olaylar, durumlar, eylemler, se imler, s zler ve ifadeler zerinden hayat okumaya ba lad nda sistemle bilin li bir i birli i kurmu olursun te o zaman hayat n ger ek ritmini yakalars n."/>
  • Paperback
  • 172 pages
  • Kaderin Kodu
  • Ünal Güner
  • Turkish
  • 12 November 2019

15 thoughts on “Kaderin Kodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kaderin Kodu [PDF / EPUB] Kaderin Kodu I a tapmadan, karanl a sapmadan Madde evreni her an hareket halindedir ve her hareketin bir titre imi vard r.Hareketlerinin, se imlerinin, duygu, d nce ve ifadelerinin de sana zg bir titre imi varSend I a tapmadan, karanl a sapmadan Madde evreni her an hareket halindedir ve her hareketin bir titre imi vard rHareketlerinin, se imlerinin, duygu, d nce ve ifadelerinin de sana zg bir titre imi varSenden yans yanlar , hayat aynas ndan kaderin olarak seyredersinKaderin kalemi dildedir fadelerinle hayat na neyi davet etti inin fark nda m s n Davran lar n ve tutumun sana nas l bir kader getiriyor Ba na gelen olaylar hangi konularda seni Kaderin Kodu PDF \ uyar yor Se ti in meslek sana ne anlat yor Bedenindeki sorunlar neyin habercisi Ya ad n kazalar n i indeki mesajlar okuyabiliyor musun Gelecek plan n sadece senin se imlerinden mi olu uyor Sistem b t n bu konularla ilgili seninle konu urken ok zel bir dil kullan rK inat n bu zel diliyle ileti im kurabilmek i in hayat n alfabesini biliyor olmak gerekirPeki, nedir hayat n gizli dilinin alfabesi Olaylar, durumlar, eylemler, se imler, s zler ve ifadeler zerinden hayat okumaya ba lad nda sistemle bilin li bir i birli i kurmu olursun te o zaman hayat n ger ek ritmini yakalars n.