فرهنگنامه کتاب 17 هفده، ایران Epub


فرهنگنامه کتاب 17 هفده، ایران [PDF / EPUB] فرهنگنامه کتاب 17 هفده، ایران فرهنگنامه کتاب هفده، ایران by Bertha Morris Parker فرهنگنامه کتاب هفده، ایران book Read reviews from the world's largest community for readers فرهنگ فرهنگنامه کتاب هفده، ایران by Bertha Morris Parker 17 هفده، ePUB ✓ فرهنگنامه کتاب هفده، ایران book read reviews from the world's largest community for readers فرهنگنامه کتاب هفده، ایران رضا اقصی Translator of سرگذشت فیزیک رضا فرهنگنامه کتاب PDF/EPUB ² اقصی is the author of فرهنگنامه کتاب هفده، ایران avg rating ratings reviews published فرهنگنامه کتاب یک، از آب، تا آیوا فرهنگنامه کتاب هفده، ایران by Bertha Morris Parker فرهنگنامه کتاب هفده، ایران book کتاب 17 هفده، PDF º read reviews from the world's largest community for readers فرهنگنامه کتاب هفده، ایران رضا اقصی Translator of سرگذشت فیزیک رضا اقصی is the author of فرهنگنامه کتاب هفده، ایران avg rating ratings reviews published فرهنگنامه کتاب یک، از آب، تا آیوا.


9 thoughts on “فرهنگنامه کتاب 17 هفده، ایران

  1. says:

    Golden Book Encyclopedia Bertha Morris Parker1959 Edition Volume 1 Aardvark to Army; Volume 2 Arthur to Blood; Volume 3 Boats to Cereal; Volume 4 Chalk to Czechoslovakia; Volume 5 Daguerreotype to Epiphyte; Volume 6 Erosion to Geysers; Volume 7 Ghosts to Houseplants; Volume 8 Hudson to Korea; Volume 9 Labor Day to Matches; Volume 10 Mathematics to Natural Gas; Volume 11 Navy to Parasites; Volume 12 Paricutin to uicksand; Volume 13 Rabbits to Signaling; Volume 14 Silk to Textiles; Volume 15 Thailand to Volcanoes; Volume 16 Wales to Zoosتاریخ نخستین خوانش هیجدهم ژانویه سال 1968 میلادیعنوان فرهنگنامه کتاب 17 هفده، ایرا؛ تنظیم و نگارش زیر نظر رضا اقصی؛ با همکاری احمد آرام؛ عباس اکرامی؛ منوچهر انور؛ محمود بهزاد؛ نجف دریابندری؛ داریئش فرزانه؛ محمود مصاحب؛ ابراهیم ملکا؛ مصطفی متربی؛ علی اصغر مهاجر و دیگران؛ تهران، امیرکبیر، کتابهای جیبی، انتشارات فرانکلین؛ 1346؛ در 18 جلد؛ موضوع دایرة المعارف و فرهنگنامه برای کودکان و نوجوانان از نویسندگان امریکایی قرن 20 مجلد هفده فرهنگنامه اختصاص به ایران دارد محتوی مقاله هائی ست راجع به شهرها، تاریخ، دانشمندان، نویسندگان، شعرا و ادبا، سیاستمداران، قراردادها، جنگ ها، بنادر و راهها و فرهنگ و هنر، صنایع و الی کتاب شامل 124 صفحه استا شربیانی


  2. says:

    جلد 17 فقط در نسخه فارسی فرهنگنامه اضافه شده و نویسنده اش هم طبعا برخلاف آن چه اینجا نوشته شده برتا موریس پارکر نیست


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *