Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir PDF/EPUB å


Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir [PDF / EPUB] Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Uzunharmanlar mahallesinde bir bek r evi kiralayan Musa daha ilk geceden deh ete d er Gaipten sesler gelmekte, odalar kendili inden ayd nlan p kararmaktad r Buras bir perili evdir galiba Ancak E er ha Uzunharmanlar mahallesinde bir bek r evi kiralayan Musa daha ilk geceden deh ete d er Gaipten sesler gelmekte, odalar kendili inden ayd nlan p kararmaktad r Buras bir perili evdir galiba Ancak E er hakikaten perili evse, mutlaka iyilik perilerinin merkezidir nk gaipten yaln zca ses de il rek, b rek, tur u, ay, temiz ama r, hatta tamirci bile gelmektedir Ne yapaca n bilemeyen Musa, bir yandan olan biteni anlamaya al rken b r yandan mahalle halk yla tan r ku aktan do ma b y me Ankaral Erzurumlu Teyze ve kahverengi horozu R za, rk t Uzunharmanlar'da Bir PDF/EPUB ² c ev sahibi Beyabi, kom unun koca bekleyen k z Aylin, baba adam Kaportac Kirkor, x burun kar t rma kapasitesine sahip k k Kemal, ad var kendi yok gizemli kad n Aspendos Derken ortaya bir gizemli kad n daha kar ve Musa n n kafas b sb t n kar r Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir hentbol d nyas n n nl isimlerinden Sezgin Kaymaz n ilk kitab Yer yer komik, ba tan sona e lendirici bir roman.

  EPUB is an ebook file format koca bekleyen k z Aylin, baba adam Kaportac Kirkor, x burun kar t rma kapasitesine sahip k k Kemal, ad var kendi yok gizemli kad n Aspendos Derken ortaya bir gizemli kad n daha kar ve Musa n n kafas b sb t n kar r Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir hentbol d nyas n n nl isimlerinden Sezgin Kaymaz n ilk kitab Yer yer komik, ba tan sona e lendirici bir roman."/>
 • Paperback
 • 274 pages
 • Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir
 • Sezgin Kaymaz
 • Turkish
 • 10 January 2017

About the Author: Sezgin Kaymaz

de Sinop ta do du Konya Anadolu Lisesi ni bitirdi Hacettepe niversitesi ngilizce Dilbilimi B l m n , T rk e dersini veremedi i i in son s n ftan terk etti dan itibaren oyuncu ve teknik direkt r olarak hentbolla u ra t T rkiye Voleybol Federasyonu nda Koordinat r olarak al t Romanlar hepsi leti im den Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir , Geber Anne , Kaptan n Teknesi , Lucky , Zindankale , Ate Can na Yap s n Hik yeleri Sand k Odas , Uzunharmanlar'da Bir PDF/EPUB ² Medet , Ate Can na Yap s n , K n .10 thoughts on “Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir

 1. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here 3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesinden Olduk a varl kl bir ailesi var ama Musa s k lm her eyden O m cadele etmek, tutup koparmak ve eme inin ve m cadelesinin kar l nda kazanmak istiyor.Uzunharmanlar da 3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesinden Olduk a varl kl bir ailesi var ama Musa s k lm her eyden O m cadele etmek, tutup koparmak ve eme inin ve m cadelesinin kar l nda kazanmak istiyor.Uzunharmanlar da garip bir ahali var Herkes birbirinden haberdar Organize bir ekilde Musa y uzunharmanlar dan g ndermek ve hatta kovalamak istiyorlar Bildikleri ve gizledikleri bir ey var ama tabi biz kitab n sonuna kadar ok merak etti imiz halde renemiyoruz Bu arada Musa n n yerle ti i dairede biri var Bir misafir Bir hayalet o 20 y l once lm pavyon k z g zel Leyla n n hayaleti B t n kasaba ahalisi Musa y g ndermek isterken o Musa ya a k oluyor, ok seviyor Musa y Zor da olsa tan yorlar Musa yla bir g n Gel zaman git zaman Musa da ok seviyor bu y rt k hayaleti Kasabadakiler ise t m bu olanlardan ok rahats z Erzurumlu Teyze, Kirkor Usta, Bakkal Mustafa ve tabiki Beyabi ve dahas Kitab n sonunda ki b y k s rpriz ise t m Uzunharmanlar ahalisinin hayaletlerden olu uyor olmas Sayd m ve kitapta tan t m z herkes en ba ndan beri hayaletmi me erse The Others Musa me ersem ailesinden ka m ama evden ayr l p Uzunharmanlar a ta narak de il ntihar ederek Ve yine hikaye bu ki intihar edenler me ersem lmeden hemen once Uzunharmanlar a gelir, burada bir sure kal rlar ve ard ndan b r d nyaya g erlermi Ahali ise adam n hayat n kurtarabilmek i in onu Uzunharmanlar dan kavalamaya al yorlarm Aksi taktirde lecek Ve intihar etti i i in de kendisini ok k t bir son beklemekteymi.Musa sonunda Uzunharmanlar dan kovuluyor.Sezgin Kaymaz de i ik bir yazar Kitap ise ki isel geli im kitab olmu dense yeridir Uzun uzun mesajlar var kitapta Bir a dan bakt nda ok ba ar s z ve hatta ucuz bir kitap ama bir a danda ger ekten ok iyi d n lm g zel bir hikaye Ay bilemedim Kendisine bir ans daha verece im En k t ihtimalle Murakami nin yan na g nderirim Sezgin Kaymaz da

 2. says:

  ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler gelmeye ba l yo ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler gelmeye ba l yor sonra bir bayan beliriyor yava yava esrarengiz kom ular bu sessiz sakin kasaban n bir s rr var olduk a a rt c bir s r

 3. says:

  sezgin kaymazla cok gec kalmis nefis bir tanismanin sonuna geldim, bir sonraki bulusmamizi iple cekiyorum

 4. says:

  3.8 E er intihar edersen ne i in yarat ld n renememi olacaks n Neden yarat ld n renemezsen neden ld n de renemezsin.

 5. says:

  Hayaletzadelerin ikametgah Uzunharmanlar da, korku, heyecan ama, s rekli merak i inde h zl ca ak p giden bir hikaye Herkesin hayata ili kin anlamas ve kurmas gereken dengeli bir denklemi olmal d r reaksiyona girenle reaksiyondan kan n denk olmas gerekti i gibi Yapt klar m z n sonucunu g r rken denklemin b r taraf nda, sonucunu g remediklerimiz durur Bir tarafta yapmak, bir tarafta yapamamak bilirsiniz bir tarafta g rmek, bir tarafta g rememek bu i i o zaman yapmad m z i in so Hayaletzadelerin ikametgah Uzunharmanlar da, korku, heyecan ama, s rekli merak i inde h zl ca ak p giden bir hikaye Herkesin hayata ili kin anlamas ve kurmas gereken dengeli bir denklemi olmal d r reaksiyona girenle reaksiyondan kan n denk olmas gerekti i gibi Yapt klar m z n sonucunu g r rken denklemin b r taraf nda, sonucunu g remediklerimiz durur Bir tarafta yapmak, bir tarafta yapamamak bilirsiniz bir tarafta g rmek, bir tarafta g rememek bu i i o zaman yapmad m z i in sonucunu sonsuza kadar g rmemize imkan yok bilemeyece in bir eyi bilmeye al mak, kald ramayaca n a rl kta bir heykel yap p ondan sonra kald ram yorum diye z lmeye benzer yirmi sene nce, Leyla ya anlatmad m z ger e in, anlatsayd k ne sonu verece ini bilmemize imkan var m z lmek bo pi man olmaksa hepten bo ba aramad m z ey i in z lelim hep birlikte, sonsuza kadar z lelim ama yapmad m z bir eyin sonucu belki de daha iyi olurdu, ke ke yapsayd k diye z lmeyelim nk yapmad k olmayan eyin, denklemi de olmaz

 6. says:

  Sene 1999 Ben orta 1 e yeni baslamisim Iletisim Yayinlari ndan aldigim bir kitabin icine Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir diye bir kitabin ayracini koymuslar Bu vesileyle kisa tanitimi okuyorum, ilgimi cekiyor, kitabi aliyorum Annah, o da ne Bir solukta okuyorum, sasiriyorum, cok seviyorum Sezgin Kaymaz ile ilk tanismam boyle oluyor Sonra Kaptanin Teknesi , sonra Geber Anne derken, caat diye hayatima Lucky giriyor Ben artik ayni insan degilim Derken lisede Zindankale ile Sene 1999 Ben orta 1 e yeni baslamisim Iletisim Yayinlari ndan aldigim bir kitabin icine Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir diye bir kitabin ayracini koymuslar Bu vesileyle kisa tanitimi okuyorum, ilgimi cekiyor, kitabi aliyorum Annah, o da ne Bir solukta okuyorum, sasiriyorum, cok seviyorum Sezgin Kaymaz ile ilk tanismam boyle oluyor Sonra Kaptanin Teknesi , sonra Geber Anne derken, caat diye hayatima Lucky giriyor Ben artik ayni insan degilim Derken lisede Zindankale ile hepimizin ayaklari kesiliyor yerden ve cumleten isiklari kovalayip duruyoruz en yakin dostlarimla Ben yas aldikca hikayeler, insanlar da karanliklasiyor Ozellikle Sevinc Kuslari ndan Kisas cok zorluyor, cok uzuyor beni Arada atladigim ve dun yeni okumayi bitirdigim K n ile iman mi tazeledim diyeyim, ne diyeyim Cok sevdim iste, oyle boyle degil Iyi ki varsin Sezgin Kaymaz, iyi ki seni tanimisim

 7. says:

  Son zamanlarda ok konu ulan biri Sezgin Kaymaz lk kitab n okudum Kitap genellikle diyaloglarla ilerliyor Diyaloglar bir noktadan sonra tekrara ba l yor Bir s re sonra Ee yani diyorsunuz Yer yer mizahi geler yer al yor Y zeysel Zorlama felsefi g ndermeler basit kalm Emrah Serbes tad ald m Yazar bu kitab doksanlarda yaz yor Emrah Serbes ilham olmu olabilir Kitab n sonu her ey belirgin olsa da beni pek memnun etmedi Kurgu daha iyi harmanlayabilirdi Kitap ak c , bir r Son zamanlarda ok konu ulan biri Sezgin Kaymaz lk kitab n okudum Kitap genellikle diyaloglarla ilerliyor Diyaloglar bir noktadan sonra tekrara ba l yor Bir s re sonra Ee yani diyorsunuz Yer yer mizahi geler yer al yor Y zeysel Zorlama felsefi g ndermeler basit kalm Emrah Serbes tad ald m Yazar bu kitab doksanlarda yaz yor Emrah Serbes ilham olmu olabilir Kitab n sonu her ey belirgin olsa da beni pek memnun etmedi Kurgu daha iyi harmanlayabilirdi Kitap ak c , bir rp da bitirebilecek t rde Yazar n ilk kitab oldu u i in yk kitaplar n da okuyaca m 12 Mart g n Kocaeli deki s yleyi isi var

 8. says:

  Sezgin Kaymaz buras sayesinde dikkatimi eken fakat bir t rl okuma f rsat bulamad m bir yazard Ne okusam ne okusam diye k t phaneme bak n rken elim Uzunharmanlar da Davetsiz Bir Misafir e gitti Ba lad m ve b rakamad m Dur bir b l m daha okuyay m, dur u b l m de bitsin diye diye kitab bitiriverdim Merak uyand r c bir konu, ilgin karakterler, d nmeye ve yorumlamaya a k sat rlar Ne ararsan z var yani Kaymaz n bu tatta ba ka kitab var m bilmiyorum S radaki Kaymaz kitab m Sezgin Kaymaz buras sayesinde dikkatimi eken fakat bir t rl okuma f rsat bulamad m bir yazard Ne okusam ne okusam diye k t phaneme bak n rken elim Uzunharmanlar da Davetsiz Bir Misafir e gitti Ba lad m ve b rakamad m Dur bir b l m daha okuyay m, dur u b l m de bitsin diye diye kitab bitiriverdim Merak uyand r c bir konu, ilgin karakterler, d nmeye ve yorumlamaya a k sat rlar Ne ararsan z var yani Kaymaz n bu tatta ba ka kitab var m bilmiyorum S radaki Kaymaz kitab m i in nerilere a m

 9. says:

  ok ok ok severek okudum

 10. says:

  u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nda adeta bir harabe olan ev, sanki sihirli bir de nek de mi esine, i ek kokular n n sard bir yuva haline d n r. u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nda adeta bir harabe olan ev, sanki sihirli bir de nek de mi esine, i ek kokular n n sard bir yuva haline d n r Fakat evde lambalar kendi kendine yanmakta, ay kendi kendine demlenmekte, kirli bula klar kendi kendilerine pir pak olmaktad r in k t s , kom ular da bir gariptir Hepsi birer filozof ya da bilim insan edas yla denklemlerden, reaksiyonlardan bahsedip dururlar Peki i in asl nedirin asl n , kitab n ortalar na do ru tahmin ettim Kurguda pek a rt c bir ey olmad do rusu Sezgin Bey, argoyu ve mahalle a z n yine ustaca kullanm Bakele ya da ok sevdi im bir kitap olan Bug n Bize Kim Geldi deki do all , 11 numara sakinlerinin diyaloglar nda ve Leyla n n konu malar nda da g rd m Kaymaz n kitaplar n sevmemdeki ba l ca etkenlerden biri, o do all kt r zaten Size ok tan d k gelir, ok a g l msetir Fakat Musa n n kom ular yla fikir al veri i yapt , ikna olmamaya abalad baz yerlerde kitaptan biraz koptum a k as Asl nda g zel savlar vard ama bunlar n, konu malarda yer al ekli pek bana g re de ildi san r m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *