Paperback Î Hamzah Fansuri Epub ß1 thoughts on “Hamzah Fansuri

  1. says:

    Buku ini walaupun isinya tidak panjang tetapi berbobot Dikarang oleh seorang Dosen Hukum Islam tidak hairan jika ia disorot dari sudut penyelidikan para sarjanaIa mampu memberi gambaran awal mengenai konsep sufi Wahdatul Wujud yang menjadi pegangan Hamzah Fansuri serta kenapa konsep itu dikatakan menyeleweng dari landasan tauhid yang sepatutnya Patut dibaca bersambung dengan buku Prof Syed Muhamamad Nauib al Attas yang membela aliran sufi MelayuSyair syair yang dipetik dalam buku ini mungkin kurang berjejak bagi orang kebanyakan tetapi secara umum cukup untuk membayangkan ketinggian ilmu dan pemikiran pengarangnyaLampiran turut menyertakan naskhah asal syair Hamzah Fansuri yang berada dalam simpanan seorang kolektor di Indonesia


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hamzah Fansuri [PDF / EPUB] Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri ulama Aceh terkenal dalam kealiman dan kesufian Ia pelopor sastra sufi Melayu sejak pertengahan kedua abad ke 16 Ketenarannya di ranah Melayu bagaikan ketenaran Jalaluddin Ar Rumi di ma Hamzah Fansuri ulama Aceh terkenal dalam kealiman dan kesufian Ia pelopor sastra sufi Melayu sejak pertengahan kedua abad ke Ketenarannya di ranah Melayu bagaikan ketenaran Jalaluddin Ar Rumi di mata para sufi Syair syair yang dilantunkan sarat nilai religius dan cinta Ia memilih syair sebagai medium dalam mengungkapkan perasaan cinta kepada Sang Khali Kiranya torehan pena Hamzah lewat syair syair itu telah mendapat ruang di hati masyarakat Melayu Itulah sebabnya ia dinobatkan sebagai bapak pelopor sastra sufi Melayu yang tak tertandingi oleh para sufi hingga hari ini.