കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam [PDF / EPUB] കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam Best E-Book, കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam author M.T. Vasudevan Nair This is very good and becomes the main topic to read, Best E | Kannathali ePUB ✓ Book, കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam author MT Vasudevan Nair This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam, essay by MT Vasudevan Nair Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


10 thoughts on “കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലം | Kannathali Pookalude Kaalam

 1. says:

  കണ്ണാന്തളിപ്പൂക്കളുടെ കാലംO
  (എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍)
  പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഗ്രാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ബാല്യം, മഴ, പുഴ എന്നിങ്ങനെ പത്തു ഭാഗങ്ങളിലായി 27 ലേഖനങ്ങള്‍. 2003 ല്‍ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം. കാലത്തിന്റെ പ്രയാണത്തില്‍ നഷ്ടമാകുന്ന സംസ്‌കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരന്റെ ചിന്തകളാണിതില്‍. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും തനിക്കറിയാവുന്ന മഹാ നിളയുടെ തീരങ്ങളിലെ സ്വത്വനാശത്തെപ്പറ്റി വേവലാതികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

  കടപ്പാട്: കേരളലിറ്ററേച്ചർ.കോം


 2. says:

  Nostalgic. We can walk with the writer.


 3. says:

  Nice


 4. says:

  Ok


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *