Bir Polis Hafiyesinin Harikulade Maceraları PDF ·

Bir Polis Hafiyesinin Harikulade Maceraları [PDF / EPUB] Bir Polis Hafiyesinin Harikulade Maceraları Haydar Cemil Bey bunu s ylerken c zdan ndan bir zarf kard Bunun i inde yar s y rt k yirmi liral k bir banknot vard Haydar Cemil Bey cebinden bir kibrit kard Yakt ve alevini bu banknotun arkas nda gezd Hafiyesinin Harikulade PDF Ê Haydar Cemil Bey bunu s ylerken c zdan ndan bir zarf kard Bunun i inde yar s y rt k yirmi liral k bir banknot vard Haydar Cemil Bey cebinden bir kibrit kard Yakt ve alevini bu banknotun Bir Polis MOBI :ß arkas nda gezdirmeye ve k d s tmaya ba lad K t s nd k a zerinde garip birtak m yaz lar peyda oluyordu Nihayet bu yaz lar o kadar bariz bir ekil ald ki Hur id Pa a Polis Hafiyesinin Harikulade PDF/EPUB ç hazretleri g zl n takmadan u c mleyi okuduBursa, ekirge Caddesi, Molla Kuddusi SokaNumarada Hikmet Beyler Raif Cenab Bey Bu ne demekti Bu ne bi im i ti Bir yankesici, bir banknot, gizli bir adres, sonra da me hur polis hafiyesinin ismi Kitaptan gayretli ara t rmac akademisyen Seval ahin, Didem Ardal B y karman ve Banu zt rk, T bitak a sunduklar ve onaylatt klar bir proje ile erken d nem Osmanl T rk polisiye eserlerini konu edinen bir al may s rd rmektedirlerBu al man n meyvalar n ok heyecanla beklerken zerinde al lan eserlerden bug nk okurlarca hi bilinmeyen baz yap tlar n Latin harfleriyle ilk defa yay nlan p okuyuculara sunulmas olana n n kmas n da sevin le kar lad k Erol yepazarc Osmanl dan Cumhuriyet e T rk ede Polisiye dizimizin tab okurlarla bulu uyor Tan t m B lteninden.


10 thoughts on “Bir Polis Hafiyesinin Harikulade Maceraları

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *