à

ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง [PDF / EPUB] ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง PDF ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวัติศาสตร์ที่เพ PDF ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง by สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง book read reviews from the world's largest community for readers วิพากษ์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคตั้งแต่ ๒๔๗๕ ๒๕๑๙ ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลpdf ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลpdf ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง YouTube Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with friends family and the world on YouTube ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ที่เพิ่งสร้าง MatichonBookcom เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติศึกษาการสร้างความเป็น “สุโขทัย” ในทางประวัติ ประวัติศาสตร์อาหารที่เพิ่งสร้าง YouTube ประวัติศาสตร์อาหารที่เพิ่งสร้าง ผศดรทวีศักดิ์ เผือกสม ดำเนินรายการ ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ที่เพิ่งสร้าง ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ที่เพิ่งสร้าง เมื่อคนสมัยกรุงเทพฯ เขียนประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่สัมพันธ์กับการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติ แต่งโดย ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของ 'ยามกะดึก' | ประชาไท บล็อกกาซีน ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของ 'ยามกะดึก' May cinemania เคยได้ยินครูสอนประวัติศาสตร์บอกว่าคนอเมริกันมีปมเรื่องรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพราะ กำเนิดใหม่ของประวัติศาสตร์สุโขทัย | ศิลปวัฒนธรรม | LINE TODAY ซ้าย ปกศิลปวัฒนธรรม ฉบับปฐมฤกษ์ พฤศจิกายน มีเรื่อง สุโขทัย ขวา ปกหนังสือประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” ที่เพิ่งสร้าง เขียนโดย วริศรา ตั้งค้า BTS สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่สามารถ BTS สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่สามารถขึ้นอันดับ บนชาร์ต Billboard Hot กับเพลง Dynamite.


10 thoughts on “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง

 1. says:

  The must


 2. says:

  เปิดมุมมอง “หลายมิติ” ในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ที่ไม่ได้มีแต่ขาวกับดำ แพ้กับชนะ คนดีกับผู้ร้าย แต่เห็นถึงเหตุจูงใจของการกระทำต่างๆ reaction ของผู้คนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำนี่เป็นหนังสือรวบรวมบทความที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยต่างๆ ที่วิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่มักถูกมองข้ามของ 1 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปีพศ 24752 14 ตุลา พศ 25163 การสังหารหมู่ธรรมศาสตร์ 6 ตุลา พศ 2519ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของฝ่ายที่เรียกร้อประชาธิปไตยที่มักไม่ถูกนำเสนอในบทความฝ่ายซ้ายที่อื่น ไปจนถึงคำโกหกและแรงจูงใจของฝ่ายนิยมเจ้า และแง่มุมซับซ้อนอื่นๆในแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานประกอบแน่น สิ่งที่ผู้เขียนทำ เพียงแต่นำข้อมูลเหล่ล่านี้ที่มีอยู่แล้วและมีอยู่จริง แต่ไม่ได้รับความสนใจ มาตีแผ่ นำเสนอ และวิเคราะห์เหตุผลและการกระทำชองฝ่ายต่างๆผู้เขียนแทบไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกชองตนลงไปเพื่อชี้นำผู้อ่าน หากทำ จะมีการบอกอย่างตรงไปตรงมา แต่ใช้วิธีโน้มน้าวด้วยหลักฐานพร้อมเหตุผลประกอบ


 3. says:

  ท่วงทำนองของ 14 ตุลา และ 6 ตุลาที่เชื่อมภาพกับการเมืองไทยปัจจุบันในมุมที่คนไม่อ่านประวัติศาสตร์อาจมองไม่เห็นตัวละครซ้ำๆ กลยุทธ์เดิมๆ ยังคงวนเวียนไม่เปลี่ยนผ่านจริงๆ


 4. says:

  ※ เอกสาร ร7 สละราชย์※ กรณีสวรรคต※ เพลงพระราชนิพนธ์กับการเมือง โดดเด่นด้านชื่อหนังสือสื่อตีพิมพ์ที่ปรากฏตลอดบทความให้ตามอ่านหากสนใจประเด็นนั้นๆ โดยเฉพาะในช่วง2518 19 ที่ถูกเรียกว่ายุคทองพ็อกเก็ตบุ๊ค ในบทความเราส ู้ เพลงพระราชนิพนธ์การเมืองกับการเมืองปี2518 2519 ข้าพเจ้าได้รวบรวมเป็นเพลงประกอบหนังสือไว้ฟังกันนะครับ เพลงพระราชนิพนธ์การเมือง2518 19ปวศเพิ่งสร้าง โดยส่วนตัวสนใจเหตุการณ์ 24 มิถุนา ซึ่งมีอีกบทความของสศจ ที่ไม่มีในเล่มคือ 24 มิถุนา การตีความ 4 แบบ ซึ่งข้าพเจ้าสนใจการตีความแบบโจมตีทั้งเจ้า ทั้งคณะราษฎร est๒๔๙๓ ต้นแบบคือ หนังสือ ไทยกึ่งเมืองขึ้น ของอุดม สีสุวรรณ ซึ่งพอนึกหนังสือออกจำนวนหนึ่งมาในหัวอย่างไวไวคือ ;※การมองคณะราษฎรว่าเป็นกลุ่มทหาร x ข้าราชการพลเรือน จากหนังสือ Thailand A Short History by David K Wyatt ไปจนถึง ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ของอคริสอผาสุก※semicolonial ก็ต้องธีสิสของ อกุลลดา เกษบุญชู มี้ด x อไชยันต์ รัชกูล ในธีม อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งนั้นทั้งนี้ หากมีหนังสือแนะนำสำหรับประเด็นต่อเนื่องของ อุดมการและ กลไกทางอุดมการของรัฐไทยในห้วงตั้งแต่ รศ๑๓๐ จนสิ้นสุดหยุดที่ ๒๔๙๐ และจะยอดเยี่ยมมากหากเป็นงานเขียนที่ผ่านสายตาของคนนอก ที่มองเข้าไปในสยามไม่ว่าจะเป็นเชิงหรือ ก็จะขอขอบคุณครับ


 5. says:

  “เพิ่งสร้าง” ในที่นี้มี 2 ความหมายสำหรับผม ความหมายแรก หนังสือเล่มนี้นำเสนอบทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของสยามในห้วงเวลาที่พึ่งก้าวพ้นมาไม่นานนักหลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พศ 2475 เป็นต้นมา ความหมายถัดมา ผู้เขียน นำเสนอว่าบางองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ที่เราเข้าใจกันนั้น ความหมายของมันที่เรารับรู้อาจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมามากกว่าสิ่งที่มันเคยเป็นในยุคสมัยของมันจริงๆ ประการแรกหนังสือเล่มนี้พาเราย้อนไปศึกษาประวัติศาสตร์ของสยามยุคหลัง พศ2475 ผ่านความแตกแยกของ”คณะราษฎร์” อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ไม่มีฉันทามติร่วมกันที่ชัดเจนในรูปแบบการปกครองหลังยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ชัดเจนของเหล่าผู้นำการปฏิวัติ การขึ้นสู่อำนาจของเผด็จการทหาร การต่อสู้ของประชาชนเพื่อเรียกร้อประชาธิปไตย และการกลับมาสู่สํญกลางของอำนาจอีกครั้งของสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พึ่งผ่านพ้นมาไม่นาน คนรุ่น พ่อ แม่ของตัวผม หรืออาจเป็นรุ่น ปู่ ย่า ของเพื่อนๆบางคน มีส่วนร่วมในช่วงท้ายๆของเหตุการณ์ และบุคลในหน้าประวัติศาสตร์หลายคนยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในยุคปัจจุบันอีกประการหนึ่ง ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยที่เรารับรู้และคิดว่าเข้าใจในปัจจุบัน อาจเพิ่งถูกสร้างขึ้นจากบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ในไม่นานมานี้ โดยที่สิ่งที่เรารับรู้นั้นอาจไม่ตรงกับความรับรู้ของผู้ที่อยู่ในห้วงประวัติศาสตร์ ณ เวลานั้นเลยก้อเป็นได้ ไม่ว่าเป็นเรื่อง”ชิงสุกก่อนห่าม”ของรัฐธรรมนูญ 2475 อันเป็นผลมาจากพระราชดำรัสในบางช่วงบางตอนของจดหมายสละราชสมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายว้ายของไทยในสมัยนั้นกับเผด็จการทหารอย่าง สฤษดิ์ เบื้องลึกความขัดแย้งของขบวนการนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รวมถึงผู้ที่ผน่าจะได้ผลประโยชน์สูงสุดจากความรุนแรงครั้งนั้นด้วย ความไม่ลงตัวของประจักษ์พยานและหลักฐานในการหาคำตอบเบื้องหลังเหตุสลด ตอน 6 ตุลาคม 2519 ด้วยประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง ผลงานของ สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล เป็นอีกหนึ่งงานวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่พยายามใส่ความรุ้สึกส่วนตัวลงไปน้อยที่สุด พยายามนำเสนอประจักษ์พยานแวดล้อมให้ครอบคลุมรอบด้าน นำเสนออย่างกล้าหาญหลายประเด็นสร้างความไม่พอใจในวงกว้างได้แน่ๆ แต่ผู้เขียนก้อยึดมั่นในความจริงและเขียนนำเสนอออกมาอย่างมีจุดยืนที่สุด หนังสือเล่มนี้เป็นบทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของสยามไม่ควรพลาดแม้ว่าจุดยืนทางการเมืองของเขาหรือเธอจะเป็นแบบไหนก้อตาม สุดท้ายแล้วรู้สึกเสียดายที่เราสังคมไม่ได้มีความพยายามมากพอที่จะวิเคราะห์เหตุสลดในหน้าประวัติศาสตร์ขิงชาติให้ครอบคลุมมากพอ ทั้งตอนปี 35 49และ 53 ไม่งั้นวงจรของความรุนแรงและไม่เป็นประชาธิปไตยคงไม่ลากประเทศมาถึงจุดนี้ยิ่งควรตั้งข้อสงสัยด้วยว่าเหตุใดมางภาค”รัฐ”ถึงไม่เคยมีความพยายามในการวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างครอบคลุม ไม่ตั้งธงผลลัพธ์นำ เลยสักที


 6. says:

  ปกติแล้วอ่านบทความของอาจารย์ในเฟสบุค และถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นฟ้าเดียวกันติดตามอ่านมาโดยตลอด โดยเฉพาะ ข้อมูล ของแกแน่นมากๆ และเล่มนี้ก็ไม่ต่างกันมีการอ้างอิงแน่นมาก จนกลายเป็นงานวิชาการมากกว่าด้วยซ้ำไป ซึ่งผมว่าแกคงไม่ได้ตั้งใจเขียนให้อ่านแบบสนุกอาจารย์ไม่ได้พยายามเขียนให้มีอารมณ์ แต่เขียนในเชิงบอกข้อมูลความจริงมากกว่า fact อย่างไรก็ตามเป็นหนังสืออีกเล่มที่ค่อนข้างอ่านค่อนข้างยาก และอึดอัดไม่น้อยกับเรื่องราวการเมืองสมัยสงครามเย็นเพราะว่าภาษาของอาจารย์ไม่ได้สวยหรู แต่เน้นความตรงไปตรงมาบทที่ชอบที่สุดคือการอธิบายเรื่องเพลงปลุกใจ เราสู้ แน่นอนว่าเล่มนี้ไม่มีขายในไทยเช่นเคย ต้องหา pdf ตามเว็บต่างๆเอาเองนะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *