Doručak šampiona - Tajne sportske farmakologije ePUB

Doručak šampiona - Tajne sportske farmakologije [PDF / EPUB] Doručak šampiona – Tajne sportske farmakologije Ova knjiga daje odli an uvid u metode i sredstva koja se danas koriste ne samo u vrhunskom nego i u rekreativnom sportu, s ciljem pobolj anja fizi kih performansi Iako e se na prvi pogled mnogima u in Ova knjiga daje odli an uvid - Tajne MOBI ñ u metode i sredstva koja se danas koriste ne samo u vrhunskom nego i u rekreativnom sportu, s ciljem pobolj anja fizi kih performansi Iako e se na prvi pogled mnogima u initi suprotno, ova knjiga nije napisana da slu i kao uputa za uporabu anaboli kih steroida i ostalih nedozvoljenih preparata Autori su protivnici dopinga u dana njem sportu te iskazuju kakvo pogubno djelovanje na organizam ta sredstva mogu izazvati Na alost, situacija je takva da slobodno mo emo tvrditi kako nema vrhunskog sporta bez pomo i nedozvoljenih Doručak šampiona ePUB Ñ preparata, a isto tako broj ljudi koji se upu taju u farmakolo ku avanturu svakodnevno vrtoglavo raste Iz te je injenice i nastala potreba za ovakvom knjigom koja bi prvenstveno trebala slu iti u informativne svrhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *