Paperback Ý Deskriptiv statistik ePUB ß


Deskriptiv statistik [PDF / EPUB] Deskriptiv statistik Statistiska metoder r av stor betydelse i det moderna samh llet inom aff rsliv, administration, samh llsplanering, teknik, opinionsm tning, sjukv rd, undervisning mm Denna bok behandlar grundl ggande Statistiska metoder r av stor betydelse i det moderna samh llet inom aff rsliv, administration, samh llsplanering, teknik, opinionsm tning, sjukv rd, undervisning mm Denna bok behandlar grundl ggande statistiska begrepp, principer f r slumpm ssiga urval, tabellering, centralv rde, spridnings och sambandsm tt S rskilda kapitel gnas r explorativ dataanalys EDA , konstruktion av prisindex, analys av tidsserier, standardv gningsmetoder och demografiska grundbegrepp, I bokens avslutande kapitel diskuteras den officiella statistikens uppl ggning och kvalitet K lla bokiaM nga exempel med fullst ndiga l sningar och ett stort antal vningsuppgifter i slutet av varje kapitel f r att boken ven l mpar sig f r sj lvstudierDetta ra omarbetade upplagan, men f rordet f r boken r daterat redanjuli.


2 thoughts on “Deskriptiv statistik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *