Paperback Á Dinin Geleceği PDF/EPUB ß


Dinin Geleceği [PDF / EPUB] Dinin Geleceği Bu kitap iki büyük filozof Richard Rorty ve Gianni Vattimo arasında bir diyalogtan oluşuyor Tartışmanın bir tarafındaki Vattimo'ya göre kutsal kitapların bir hakikat temeline dayanma zorunlu Bu kitap iki büyük filozof Richard Rorty ve Gianni Vattimo arasında bir diyalogtan oluşuyor Tartışmanın bir tarafındaki Vattimo'ya göre kutsal kitapların bir hakikat temeline dayanma zorunluluğunun ortadan kalkışı bir yanda teist düşünce için otorite karşıtı özgürlükçü ve demokratik bir teolojik düşünme tarzının ortaya çıkması yolunda önemli bir fırsat yaratırken öte yandan ateist ve laik düşünceyle ortak bir zeminde buluşmanın da yolunu açmıştır Rorty ise insanlığın demokrasi ve özgürleşme yolunda adım atması için inancı ya da laik düşünceyi aforoz etme arayışındaki özcü düşünceler yerine iletişime ve dilin pragmatik kullanımına dayalı bir felsefi bakışın daha elverişli olduğunu savunuyor Kitabın son bölümündeki diyalog bize teolojik düşünceyle laik düşüncenin ortaklaşabileceği zeminleri gösteriyor özgürleşmeilahi kurtuluş ideali demokratikleşmeotorite karşıtlığı dayanışmahayır vb Bu kısa ancak önemli derleme hem teoloji hem de çağdaş Batı felsefesi öğrencileri ve araştırmacıları için önemli bir başvuru kaynağı sunmanın yanında Türkiyeli düşünürlerin büyük bölümünün uzun bir süredir etrafında dolandığı laikdinci ya da çağdaşgerici ayrımları üzerine farklı bir zeminde düşünebilmemiz için de bir kapı aralıyor.

  • Paperback
  • 85 pages
  • Dinin Geleceği
  • Santiago Zabala
  • Turkish
  • 20 June 2014

About the Author: Santiago Zabala

Santiago Zabala is ICREA Research Professor of Philosophy at the Pompeu Fabra University in Barcelona He is the author of The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy A Study of Ernst Tugendhat Columbia ; The Remains of Being Hermeneutic Ontology After Metaphysics Columbia ; and with Gianni Vattimo Hermeneutic Communism From Heidegger to Marx Columbia and the editor o.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *