Understanding Children's Drawings Epub À

Understanding Children's Drawings [PDF / EPUB] Understanding Children's Drawings Bu kitap mesleki uygulamalarında çocuklarla ilgilenen tüm klinik uzmanları için terapide resim kullanımı konusunda değerli bir rehberdir Çocuk resimlerinin gelişimsel kişilerarası cinsiyet Bu kitap mesleki uygulamalarında çocuklarla ilgilenen tüm klinik uzmanları için terapide resim kullanımı konusunda değerli bir rehberdir Çocuk resimlerinin gelişimsel kişilerarası cinsiyetle ilgili somatik ruhsal ve ahlaki yönleri konusunda en yeni ve geliştirilmiş görüş ve yöntemleri içermektedir Resimle anlatım sanatı ile ilgili bilgileri tazeleyip güncelleştirecek kadar geniş kapsamlıdır Günümüze uygun konular dizini sadece son derece saygın ve deneyimli bir hoca veya terapi uzmanının Understanding Children's PDF/EPUB or ortaya koyabileceği kadar dengeli özenli ve bir o kadar kolay anlaşılır bir üslupla işlenmiştir Yayın taramaları sunulan vakalar ve resimlemeler sınıf ortamında irdeleme ve tartışma için heyecan verici bir platform hazırlamaktadırÇocuk resimlerinin anlamını kavrama konusundaki bu çok yönlü yaklaşım araştırma anlayış kavrama sezgi ya da öngörü ve uygulama açısından büyük bir zenginlik içermektedir ve duygusal sarsıntı geçiren çocuklarla çalışan kişilere son derece yardımcı olacaktır Bu kullanışlı kaynak terapi ile çocuk çizimini kaynaştırarak klinik uzmanların çalışmalarını ne derece genişletip niteliklerini ne kadar artırabileceklerini göstermektedirMalchiodi resim yapma eyleminin kendisinde ve çocuk çizimlerinin derinlerinde yatan karmaşık düşünce ve mesajları anlamak için sorulabilecek uygun soruları örneklendirmektedir Bunlar çocukların resim çizmelerine yardımcı olacak önerileri zenginleştirmektedir Kitap yüzden fazla resim içermektedir.


1 thoughts on “Understanding Children's Drawings

  1. says:

    Bu kitap çocuk resimleri ve çocuk resminin gelişimi hakkında oldukça detaylı bilgi veriyor Yapılan araştırmalardan örnekler alınmış Akademik alanda çalışanlar için faydalı olacağını düşünüyorum Pratikte çok fazla bilgi içermiyor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *